Pravednost u službi povećanja proračuna

Povećanje prihoda

Prihod proračuna gradova i općina, povećava se na temelju povećanja površine za naplatu komunalne naknade. Budući da su postojeće evidencije nepotpune, izdana rješenja nisu pravedna. Pravednost, tj. točna zaduženost svih obveznika na točne površine čini osnovu za povećanje prihoda koji se nadalje trajno uprihođuje. Povećanje površine, u potpunosti, financira cijeli projekt.

Stvarni podaci

Jedino stvarni podaci koji se prikupljaju profesionalno, na jedinstven način, istovremeno i nepristrano mogu stvoriti točnu i pouzdanu bazu podataka. To je moguće ostvariti samo profesionalnim geodetskim pristupom. Upravljanje pouzdanim i točnim informacijama o prostoru podiže ugled lokalne samouprave i države.

Pretraživanje i analiza

Svi podaci su implementirani u interaktivnu kartu koja omogućuje jednostavno pretraživanje te višestruke mogućnosti analiziranja obilježja u prostoru. Nova nabavka softvera i hardvera nije potrebna, budući da su proizvod točni podaci u inteligentnom sustavu, a ne skupocjena programska rješenja.

Gospodarenje prostorom

Svaka točna i pouzdana (geo)informacija o prostoru je pretpostavka kvalitetnog gospodarenja prostorom. Svakodnevne obveze obavljaju se puno jednostavnije i učinkovitije, budući da gradovi i općine raspolažu vjerodostojnim podacima o prostoru. Svi su podaci objedinjenim na jednome mjestu, u jedinstvenom sustavu naziva ATLAS 14.